Constellator Fastighetsanalys AB

 

 

 

En fastighet binder oavsett fastighetsmarknad ofta kapital för en ansenlig tid från tidpunkten för en investering. Dina kunskaper om fastighetsekonomi, investeringsanalys, fastighetsjuridik etc är därvid av stor betydelse för hur framgångsrik din investering skall bli. Constellators affärsidé är att med information, IT-verktyg och metoder skapa en effektiv och lyckad verksamhets- utveckling för företag inom fastighets- branschen.

Constellator har sitt ursprung i konsultföretaget VBB (som idag är en del av Sweco), Under 80-talet skedde en kompetensuppbyggnad med målet att med hjälp av datorstöd och kunskaper i beslutsteori utveckla analysmetoder och analysverktyg. Under denna period togs bl a datorprogrammet PENG fram.

1990 överfördes verksamheten till ett fristående bolag som fick namnet Constellator. Bolaget har sedan dess haft vidgat verksamhetsutbyte och utvecklar bl a sedan början av 1997 denna webbplats. 

 

 

Constellator anlitas regelbundet för kurser rörande fastighetsekonomi, fastighetsvärdering och investerings- analys. Tyngdpunkten ligger i många fall på simulering av olika ekonomiska scenarier, med betoning på riskanalys

Genom att utvecklingen på senare har riktats mot sådana ämnesområden såsom informationssökning, informa- tionsstrategier och informationspresen- tation, har Constellator kompletterat sina produkter och tjänster för att hjälpa företag inom fastighetsbran- schen att bli ännu mer framgångsrika. Även frågor kring datorstöd, dator- säkerhet och Internet ligger nu inom företagets verksamhetsområde

 


Kontakta gärna Constellator på följande adress:

Constellator AB, Kungsholms Strand 101, 112 33 Stockholm

Tfn: 070-574 64 56

eller skicka ett mejl till kontakt@constellator.se


 

Till Produkter och tjänster

Till hemsidan

Till sajtöversikten


© 2009 Constellator
Fastighetsanalys AB

Hem Välj rätt marknadsföring Gå med i en webbring Fråga och få hjälp Beställ gratis nyhetsbrev Sök
Guider

Sajtöversikt
Fastighetssajter

Sidorna i
bokstavsordning

Regionala sidor

Kategorierna i
bokstavsordning


Annonsering

Marknadsför er!
Annonsera gratis!


Anmäl er sajt

Vill ni bli registre- rade på denna sida - klicka på brevet!

Registrera sajt

Företag m fl som inte arbetar med fastigheter kan ange en gratis länk här !


International
Resources
Consultants

Europe
Nordic countries
Scandinavia