[an error occurred while processing this directive] 2000  
1999  
1998  
1997  

 

Vasakronan köper central fastighet i Stockholm för 84 Mkr

(001101) Vasakronan förvärvar fastigheten Lagern 6 av Karolinska Institutet m fl ägare. Köpeskillingen uppgår till 84 Mkr. Fastigheten Lagern 6 är belägen intill Norra Bantorget och adressen är Vasagatan 52 i Stockholm. Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1870-talet och har byggts om på 1960-talet. Den uthyrningsbara arean är cirka 2 800 m², varav 2 100 m² är kontor och 300 m² butiker samt garage och lager. Fastigheten är uthyrd till sju företag med verksamhet inom bland annat utbildning och webbproduktion.

- Fastigheten är belägen inom en mycket intressant delmarknad som vi bedömer har god hyrespotential, kommenterar Christer Alvemur vice vd och chef för region Stockholm. Tidigare i år köpte vi en fastighet från Skanska Fastigheter i samma kvarter.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp