Stigande priser på den svenska fastighetsmarknaden
 

Författaren Jörgen Warberg arbetar som fastighetsmäklare på Catella SwedeBroker AB:s kontor i Göteborg. I artikeln beskrivs marknadsläget på fastighetsmarknaden idag (början av 1998).
 


Catella AB har tidigare i höst beskrivit fastighets-
konjunkturen i Sverige. Trenden är uppåtriktad på den svenska fastighetsmarknaden och likviditeten har ökat.

Efterfrågan har uppkommit p g a ett lågt byggande under senare år jämte starkt fallande räntor. Efterfrågetrycket är som mest markant i de stora och medelstora städernas centrumområden men dessa tendenser sprids nu också till ytterområdena. De positiva signalerna blir allt tydligare och det stora räntefallet har för många investerare medfört en rejäl förbättring av fastighetskalkylen.

Bedömningen av risken i fastighetsinvesteringar förefaller inte heller ha ökat under den senaste femårsperioden. Tvärtom har risken sjunkit ordentligt sedan 1992.

.

Hyresnivån i storstäderna

Hyrorna på kommersiella fastigheter i Stockholm (öis) har ökat med ca 25% från 1993 till 1997, i Göteborg med ca 9 % och i Malmö med ca 16 %. Bostadshyrorna för fastigheter med bästa cityläge har förändrats i Stockholm med ca 15 % under samma period, i Göteborg med 17,4 % och i Malmö med 16,5 %.

Catella AB har också i tabeller redovisat direktavkastningarna i de större städerna. Kvadratmeterpriset för kommersiella fastigheter i Stockholm (öis) har ändrats från ca 30.000 kr/kvm 1990 till ca 18.500 kr/kvm 1997. I Göteborg har kvadratmeterpriset sjunkit från ca 23.000 kr/kvm till ca 14.500 kr/kvm och i Malmö har sänkningen skett från en nivå kring ca 22.000 kr/kvm till ca 14.000 kr/kvm under samma period.

Kvadratmeterpriset i snitt för bostadsfastigheter med bästa cityläge ligger idag runt ca 8.250 kr/kvm i Stockholm (öis), ca 6.400 kr/kvm i Göteborg och ca 6.000 kr/kvm i Malmö. Självklart är dessa siffror och nyckeltal ett framräknat medeltal och stora skillnader registreras från affär till affär. Det är just dessa olikheter i läge, materialval, skick, hyresgäster, vakanser, potential etc som är charmen med fastighetsaffärer. Utan kunskap och erfarenhet kan man hamna mycket snett, trots att ett nyckeltal verkar rimligt för stunden.

Den svenska fastighetsmarknaden är för tillfället mycket livaktig. Fastighetskrisen fick ett snabbare avslut än väntat, ett flertal av bankernas pantfastigheter har i aktiebolag introducerats på börsen, fastighetsbolag har sanerat och effektiviserat sitt bestånd samt nya aktörer har dykt upp på marknaden, inte minst utländska investerare.

Den svenska ekonomin har också sedan ett par år ständigt förbättrats och vi ser låga räntor, låg inflation jämte stort bytesbalansöverskott. Åren fram till milliniumskiftet ser därför ljusa ut!


[an error occurred while processing this directive]


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998