Nyproduktion av bostäder
- blir 1998 året då det lyfter?
 

Författaren Anders Frostell är Enhetschef hos Byggentreprenö-
rerna. I artikeln redovisas dagsläget och en bedömning av volymen för de närmaste årens nyproduktion av bostäder.


 


Under en följd av år har bygg- och fastighetsbranschen fått vänja sig vid att bostadsbyggandet har varit "det lägsta någonsin". Om man betänker att det dessutom rivs fler lägenheter än tidigare har nettotillskottet under några år varit mycket blygsamt.

Förhoppningsvis var 1997 det år då bostadsbyggandet blev all time low. Byggentreprenörernas prognos är att omkring 10 000 bostäder påbörjats under 1997.

Även under 1998 väntas ett lågt bostadsbyggande. Arbetslösheten, de disponibla inkomsternas svaga ökningstakt, de kraftigt ökande boendekostnaderna och att det fortfarande finns lediga lägenheter på många håll i landet pressar inte fram någon nämnvärd ökad nyproduktion.

.

.

Trots låga räntor och en god efterfrågan i storstadsregionernas centrala lägen hämmas byggandet av hyresrätter av det politiskt styrda hyrestaket i Stockholm. Vår bedömning är att 12 000 bostäder påbörjas under 1998 och 15 000 under 1999. Denna svaga ökning motiveras av att räntenivån fortsatt är låg, ökade disponibla inkomster, stigande priser på villor och bostadsrätter samt ökad efterfrågan i storstadsregionerna.


[an error occurred while processing this directive]


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998