1998 års bästa fastighetsrelaterade sajter utsedda

Constellators sajt innehåller över 2.500 externa länkar, vilket gör den till Sveriges största förteckning över fastighetsrelaterade webbresurser. Därutöver återfinns säkert en och annan sajt som vi ännu inte har listat.

För att lyfta fram bra och användbara sajter som också kan tjäna som inspiration för andra har vi gått igenom över 200 sajter (208 för att vara exakt) och inom ett flertal kategorier nu korat Årets sajt. Kandiderande sajter har i huvudsak anmälts av sajtägarna själva. Constellator har sedan kompletterat med de nyanmälningar som gjorts runt förutvarande årsskifte.

En genomgång av vitt skilda typer av sajter, såsom är fallet i detta projekt, medför självklart en rad problem. Ska t ex samma måttstock användas för en liten konsultfirma som för ett börsnoterat fastighetsbolag? Och hur bedömer man företag från olika typer av branscher där sättet att marknadsföra sig uppvisar avsevärda skillnader?

Lösningen på detta har gjorts i två steg. För det första finns allmängiltiga principer såsom frågor kring layout, färger, användningen av ramar (frames), navigering och länkning, språkhantering m m. För det andra så bör enligt Constellators uppfattning högre krav ställas på större företag än på mindre.

 

Vad har premierats?

Förutom ovanstående principer har vi premierat ytterligare egenskaper. Dels har vi eftersträvat att snabbt försöka söka oss fram till de grundläggande fakta som man letar efter när man kommer till en sajt första gången. Exempel på sådana parametrar är t ex adressdata, information om företaget (bl a omsättning och antal anställda, verksamhetsort, ägare m m) och vilka produkter och tjänster som företaget tillhandahåller.

Dels har vi velat belöna sajter med en påtaglig ambitionsgrad. Även om detta ibland resulterat i att sajten blivit mindre "ren" och tydlig, samt fått något mer tungladdade sidor, anser vi att man bör lyfta fram sajter som inte bara lägger ut text utom som också focuserar på vem som kan tänkas vara besökare.

Saker där vi inte har gjort någon djupare analys är t ex kompabilitet med olika webbläsare, operativsystem (Windows, Mac, Unix) samt krav på användning av de senaste versionerna av webbläsare.

 

Kategorier

Vårt perspektiv har varit fastighetsägarens. Sajterna har sedan delats in följande fyra huvudkategorier:


Fastighetsägare (börsnoterade, privata fastigetsägare, kommunala bostadsföretag samt bostadsrättsföreningar)
Konsulter, entreprenörer och leverantörer
Allmänna webbresurser (inkl offentlig verksamhet och organisationer)
Webbplatser med inriktning på privatpersoner (bl a fastighetsmäklare)

 

I kategorin Fastighetsägare har ytterligare uppdelning gjorts för att bättre spegla de skilda krav och förutsättningar som normalt gäller för respektive kategori.

 

 

 

Click Here!

 

© Constellator 1997-2001