Marknadsför er!
Anmäl er sajt!

Annonsera gratis!

Beställ gratis nyhetsbrev

 

 

 

På denna sida hittar du ett urval av de 100 bästa sajterna med den bästa informationen om fastighetsekonomi, fastighetsvärdering och fastighetsinvesteringar. 

Listan är upprättad i alfabetisk ordning. Ingen inbördes ranking mellan sajterna har gjorts i denna lista.

 

ABB Fastighet AB

Affärsdata / betaltjänst med inriktning mot aktie- och företagsmarknaderna

Affärsvärlden

Aftonbladet Bostad / skriver om bostäder och boende

Amerian Society of Appraisers / amerikansk organisation för fastighetsvärderare

Arcona / bygg- och entreprenadbolag

Arkitekt- och Ingenjörsföretagen / branschorganisation

Bekon / ordlista över byggtermer, Inst. för byggnadsekonomi, Högskolan/Univ. i Lund

BFAB / utbildningsföretag

Bizbook / förteckning över svenska företag och organisationer

Boinfo / annonsmarknad för fastighetsaffärer etc

Bolagsfakta / innehåller bl a information om börsnoterade företag

Boverket

Bovision / annonsmarknad för fastighetsaffärer etc.

Byggentreprenörerna

Byggforskningsrådet

Byggindustrin / tidning om byggbranschen

Catella / inkl. VM Fastighetsekonomer

Chalmers Tekniska Högskola /Inst. för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

CityMark / Markettell

CNN Europe

Columna Fastigheter AB / noterat på O-listan

Coopers & Lybrand / konsultföretag med affärskonsulter och revisorer

Dagens Industri

Diligentia / börsnoterat fastighetsbolag

DN Bostad / artiklar och lediga objekt

DTZ / består i Sverige av Värderingshuset och Swede Property

Evidentia / börsnoterat fastighetsbolag

Fastighetsgruppen / mäklar- och konsultföretag stationerat i Linköping

Fastighetsmäklarförbundet

Fastighetsstrategi / värderingsföretag ( Stockholm )

Fastighetsägarna / organisation för privata fastighetsägare

FIABCI / internationell organisation för personer inom revision och värdering

FIG / den internationella organisationen för lantmätare

Finansvision

Focus Net / engelsk sajt, har bl a fastighetsauktioner

Företagsfakta

GIFAB / fastighetsmäklare och företagskonsulter från Göteborg

Gotic AB / f d börsnoterat fastighetsbolag

Halmstads Fastighets AB

HSB

Hufvudstaden

Hyresgästföreningen

Högskolan i Gävle-Sandviken / avdelningen Samhällsbyggnad

Infra City

IRED Real Estate Directory / info om den internationella fastighetsmarknaden

Journal of Property Valuation and Investment / MCB University Press, England

Juridiskt forum / information om svenska lagrum och förordningar

Kopparstaden / allmännyttigt bostadsföretag i Falun

KPMG Bohlins


KTH/ALV-fakulteten (Arkitektur/Lantmäteri/Väg&Vattenbyggnad)

Lagerling bostadsrätter / fastighetsmäklare, även lista över andra mäklare

Lantmäteriet

Ledigalokaler.com

Lexivision/ins / företagsinformation, bl a om börsen och vissa börsnoterade företag

LokalGuiden / rikstäckande marknadsplats för kommersiella lokaler och fastigheter

Lunds Tekniska Högskola  / lantmäteriutbildning vid Lunds Tekniska Högskola

Matteus Fondkommission

Mäklarsamfundet

NCC

Newsec

Norrporten

Peab

PikeNet / katalog med bl a info om den internationella fastighetsmarknaden

Piren

PriFast

Property Link / annonsmarknad för fastighetsaffärer etc. i Englund

Property Mall / information om fastighetsbranschen i England

Regeringen

Richard Ellis / internationellt fastighetskonsultföretag

Riksbyggen

Riksdagen

Rikskatteverket

The Royal Inst. of Chartered Surveyors / lantmätarsamfund i England

SBAB

SBC

Scandiaconsult

SE-Banken Bolån

SIFU / kurser om bl a fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel

Skandia Fastigheter

Skanska

SML / Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag

Spintab

Stadshypotek

Statistiska Centralbyrån

Stockholms Fondbörs

Stockholms Universitet/Företagsekonomiska instutitionen

AB Stångåstaden / Linköping

Svefa / Svensk Fastighetsvärdering

Svensk Byggtjänst

Svensk Fastighetsförmedling

Svenska Fastighetswebben / annonsmarknad för fastighetsaffärer etc.

Thule Fastigheter

Fastighets AB Tornet / börsnoterat fastighetsbolag

Trygg-Hansa

UK Property / annonser om engelska och internationella fastighetsobjekt till salu

Vasakronan

Westpartner / värderingsföretag med huvudkontor i Göteborg

Wihlborgs

Örebrobostäder AB


Click Here!

© 1998-2002
 Constellator