Datum för kommande delårsrapporter
 


Q3:

oktober.
9 okt Norrporten
21 okt Ljungberg
22 okt Castellum, Evidentia, Pandox
27 okt PriFast
29 okt Diligentia, Mandamus
november
1 nov JM
3 nov Realia, Wihlborgs
4 nov Drott, Näckebro
5 nov Balder, Skanska, Tornet
6 nov Piren
9 nov Hufvudstaden, Platzer
10 nov Asticus, NCC
11 nov Columna
12 nov PEAB
20 nov Fastighetspartner

 

Företag som ej lämnar niomånadersrapport:
Celtica, Diös, Heba, Lundbergs, Wallenstam

Datum för kommande bokslutskommunikéer

 


Till Bokslut -97 Till Fast.bolag på börsen
Till hemsidan
© Constellator Fastighetsanalys AB 1998