Effektivare energianvändning
 

Författaren Ivan Kjellgren är VD för Vattenfall Fastigheter. Här beskriver han hur bolaget arbetar med att effektivisera sina kunders energianvändning.


 


Enligt Vattenfall Fastigheter prioriterar inte fastighetsmarknaden i Sverige kvaliteten på inomhusklimatet.

Vårt kvalitetskrav är att vi ska hålla en inomhustemperatur mellan 21 och 25 plusgrader, det spann inom vilket folks prestationsförmåga och välbefinnande erfarenhetsmässigt är bäst. Därtill möter vi koldioxidhalten i luften - den får inte överstiga 800 ppm (parts per million).

Vi vet också att våra kunder - både interna och externa - sätter högt värde på vårt inomhusklimat. Därför tycker vi det är märkligt att så få fastighetsbolag prioriterar klimatfrågorna i alla sina lokaler.

 

Vad har då Vattenfall Fastigheter gjort?

Vi har mellan åren 1992 och 1996 effektiviserat energianvändningen och därigenom

  • minskat fjärrvärmeförbrukningen med 30 procent och
  • elförbrukningen med 25 procent

 

Målet - som vi satt upp och ser som fullt realistiskt - är att sänka båda dessa värden med ytterligare 15 procent till år 2000. Då kommer förbrukningen att vara:

  • fjärrvärme cirka 45 kWh per kvadratmeter och år
  • el cirka 80 kWh per kvadratmeter och år

 

Dessa 80 kilowattimmar innefattar då även el till kontorsdrift för kunden (förutom el till fläktar, pumpar och annat, alltså fastighetsel).

.

.


[an error occurred while processing this directive]


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998