Fastigheten
- i en omvärld stadd i förändring
 

Författaren Alf Johansson arbetar som fastighets-
analytiker på Alf Johansson E Konsult i Karlstad. I artikeln beskrivs förändrings-
mönster på bl a fastighets-
marknaden.


 


Oavsett vilken kategori av fastigheter det är fråga om, så kan man se förändringsmönster som på något sätt kommer att påverka en fastighet och dess delmarknad. Egentligen har det nog alltid varit så över tiden, men vissa mönster ser ut att bli alltmer framträdande.

Sysselsättningen som i grunden är väsentlig för efterfrågan på en delmarknad är värd att studera. Produktivitetshöjande investeringar inom tillverkningsindustrin ger knappast några nya jobb, snarare mindre. Vanligtvis efterfrågas även en annan typ av kompetens för att kunna hantera nya investeringar. Till detta kommer strukturförändringar inte minst för att bättre klara sig i en ökad internationell konkurrens. På sina håll funderar koncernledningar på var ledningen lämpligen skall vara lokaliserad på sikt för att bättre kunna svara upp mot marknadens behov. Lilla Sverige är ju egentligen bara en fläck på kartan. Åtskilliga i vår omvärld vet knappast var landet ligger, även om vi själva tror att Sverige är enormt betydelsefullt och känt.

Jag glömmer aldrig när jag var på en konferens i London och samtalade med en person från USA. När jag nämnde att jag var från Sverige log han och sa att det är ett trevligt land. Det ligger ju mitt i Europa och sydost om England. Jag förstod att det var Schweiz han menade. Nej, vi är nog inte så betydelsefulla som vi tror och det kanske kan vara bra att ha i minnet när vi ser en ökad internationalisering av verksamheter. Ytterst är nog varje multinationellt och transnationellt företag sig själv närmast i en ökande internationell konkurrens.

.

Konkurrensen har blivit global

I sitt föredrag vid Göran Perssons konferens "Strategier för full sysselsättning" 14 maj 1996 nämnde Percy Barnevik bl a:

"Vi genomgår för närvarande oerhört dramatiska förändringar av vårt samhälle: Globaliseringen och regionaliseringen. Handeln i världen växer två och en halv gånger så snabbt som produktionen, och Sverige inlemmas mer och mer i det internationella handelsmönstret. …………

Det är alltså en helt ny situation, ett helt nytt konkurrensläge. Det räcker inte för Sverige att vi hävdar oss i Europa, vi måste hävda oss i världen. Det är världskonkurrens som gäller. ……

I industrin sker sedan några år en dramatisk produktivitets-
ökning genom bl a nya arbetsformer, robotisering och annan automation. Samtidigt sker en utallokering av inte bara tjänsteproduktion utan också av komponenter - ibland till andra länder."

Löneskillnaden mellan Sverige och en del öststater kanske är 1/10. I Indien kan man få en välutbildad ingenjör för $1 i timmen och förmännen talar bättre engelska än vad vi gör. I en intervju i Dagens Industri funderade Percy Barnevik över varför man inte skulle utnyttja detta. Effekterna av detta kommer nog inte att låta vänta på sig.

Ytterst påverkas fastigheterna på våra delmarknader i Sverige. Sysselsättningen och dess karaktär förändras, som i sin tur påverkar efterfrågan och utbud på fastighetsmarknaden.


[an error occurred while processing this directive]


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998