Ny teknik sparar pengar och energi
 

Författaren Alf Öst är frilansande journalist. I hans artikel beskrivs en ny intressant teknik inom energiområdet.


 


Ett unikt nytt system för reglering av temperaturen i bostadshus kan spara 10 - 30% av uppvärmningskostnaderna. Utöver ekonomiska vinster kan uppfinningen därmed även kraftigt bidra till bättre totalmiljö och verksamt bidra till det energisparande som är aktuellt när nu Sverige ska avveckla kärnkraften.

Det är f. d. Uppsalabon Lars Blekastad, numera bosatt i Vällingby, som uppfunnit det nya systemet. Så här berättar han:

– Det viktigaste med denna nya reglerteknik är att den ger återkoppling från inomhusluften via avkännare i husets frånluftskanaler i ventilationssystemet. Det gör att vi drar nytta av informationen om hur varmt det faktiskt är inne i lägenheterna, och värmeshunten öppnar bara för att släppa in mer värme i huset när det blir kallare inomhus.

Traditionella reglersystem, som varit i bruk i vårt land sedan 50-talet, har förlitat sig på avkännare utomhus på fastighetens norra sida som är kallast. Teorin är enkel: ju kallare det är ute, desto mer värme släpper man på till lägenheterna.

– Men, betonar Lars Blekastad, vad man då glömmer bort är att ett hus är väldigt "förlåtande" samt bra på att magasinera värme. Temperaturen måste falla ganska mycket och under lång tid utomhus innan det blir kallare inomhus. Vad som vanligtvis händer med dagens system är att det blir för varmt inne i lägenheterna och folk börjar vädra bort överskottssvärmen.

 

Jämn tempreratur och bra komfort

Lars Blekastad är utbildad elingenjör från STI (Stockholms Tekniska Institut) och har sedan 70-talet arbetat med elteknik och konstruerat reglersystem för värmeanläggningar.

Han har dock länge funderat över att det måste finnas finare metoder att reglera värmeflödet i byggnader. De senaste åren har han därför ägnat åt att utveckla det nya system som nu börjat introduceras på marknaden.

Flera fältstudier har gjorts, och man har i dag en gedigen kunskap om hur människor fungerar tillsammans med reglersystem, hur man exempelvis vädrar sin bostad när det blir för varmt.

– Med detta nya system för värmereglering får man såväl jämnare inomhustemperatur som en bättre komfort. Och de ekonomiska besparingarna är betydande, framhåller han.

De stora besparingarna, säger Lars Blekastad, är vad systemet inte gör, dvs att det inte trycker in mer värme så fort utomhustemperaturen faller utan tar vara på de stora värmevolymer som finns lagrade i huset.

Det i dag vanliga systemet med enbart utomhusavkännare följer slaviskt en rät kurvfunktion. Denna kurva används via utomhusavkännaren i det nya systemet som ett tak- eller maxvärde, medan inomhusavkännarna står för finjusteringarna enligt en kurva som ligger långt under takvärdet. Skillnaden mellan dessa kurvor är vad som ger besparingarna, som alltså kan ligga på upp emot 30%.

 

Klarar även "hopplösa fall"

Den första installationen av Lars Blekastads system gjordes 1994 i Vällingby hos Svenska Bostäder, Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag, som har 50 000 lägenheter i Storstockholmsområdet.

Man valde ett hus som man själva hade mer eller mindre dömt ut som ett "hopplöst fall" vad gäller möjliga energibesparingar.

– När vi diskuterade en installation av min prototyp i det huset, sade man på Svenska Bostäder att det vore mycket bra om det gick att årligen spara tre procent av värmekostnaderna. Första året sparade man 3,5%, andra året ytterligare 6,5% och i år räknar man med att komma ännu lägre i energiförbrukning, berättar Lars och tillägger att den vidareutvecklade, serietillverkade regulatorn gav ännu bättre resultat i ett motsvarande hus, 17%.

Kaj Boström som arbetar med energifrågor på Svenska Bostäder håller med:

– Vi har fått en bra mycket lägre förbrukning per kvadratmeter än i andra fastigheter med i övrigt likvärdig ventilation.

Kaj Boström förordar ett införande av systemet i företagets övriga fastighetsbestånd då han menar att andra system man provat inte arbetar med samma precision. Hittills har ett dussintal installationer av Lars Blekastads system gjorts.

.


[an error occurred while processing this directive]


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998