Marknadsför er!
Anmäl er sajt!

Annonsera gratis!
Diskussionsforum

Beställ gratis nyhetsbrev

 

 

Se även KPI-värden resp fastighetsekonomi.

 

SUBVENTIONSRÄNTOR


Subventionsräntor (Sub A) fastställs varje torsdag och gäller fr o m dagen efter (angivet för resp. subventionsränta) och en vecka framåt. Veckonumret i följande tabell avser veckan efter fastställelsedatumet för aktuell subventionsränta.

 

Vecka 1-5 (Jan) 5.36 (020104) 5.28 (020111) 5.21 (020118) 5.33 (020125) ..
Vecka 6-9 (Feb) 5.45 (020201) 5.47 (020208) 5.51 (020215) 5.50 (020222) ..
Vecka 10-14 (Mar) 5.55 (020301) 5.68 (020308) 5.74 (020315) 5.81 (020322) 5.85 (020329)
Vecka 15-18 (Apr) 5.84 (020405) 5.80 (020412) 5.85 (020419) 5.75 (020426) .
Vecka 19-22 (Maj) . . . . ..
Vecka 23-27 (Jun) . . . . .
Vecka 28-31 (Jul) . . . . .
Vecka 32-36 (Aug) . . . . .
Vecka 37-40 (Sep) . . . . ..
Vecka 41-44 (Okt) . . . . .
Vecka 45-49 (Nov) . . . . .
Vecka 50-53 (Dec) . . . . .


Not: de månader som anges ovan avser i resp. fall månaden för första dagen i aktuell vecka.

 

Click Here!

© 1998-2002
 Constellator