Marknadsför er!
Anmäl er sajt!

Annonsera gratis!
Diskussionsforum

Beställ gratis nyhetsbrev

 

 

Läs mer om fastighetsekonomi och fastighetsvärdering. Se också sidan med nyheter om fastighetsbranschen.

 

KONSUMENTPRISINDEX ( KPI ) - BASÅR 1980

 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2000 257,5 258,7 259,9 260,0 261,3 261,2 260,0 260,2 262,0 262,6 262,7 262,5
2001 261,7 262,6 264,6 266,9 268,7 268,3 266,9 267,6 269,9 269,1 269,2 269,5
2002 268,8 269,4 271,8 272,9 273,6 273,2 272,3 272,4 274,5 275,4 274,7 .
2003 . . . . . . . . . . . .
2004 . . . . . . . . . . . .
2005 . . . . . . . . . . . .
2006 . . . . . . . . . . . .
2007 . . . . . . . . . . . .
2008 . . . . . . . . . . . .
2009 . . . . . . . . . . . .

 

Click Here!

© 1998-2002
 Constellator