Ekonomi

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Fastighetsvärdering

Fastighetsanalys


Fastighetsekonomi
______________________

 

 

Fastighetsinvesteringar
Med fastighetsinvesteringar avses köp- och försäljning av fastigheter resp. byggande (ny- och ombyggnad). Förutom fastighetsaffärer på den svenska fastighetsmarknaden samt olika faktorer som påverkar den, omfattar ämnet även närliggande områden såsom expropriation samt andra ersättningsfrågor.

Läs t ex nyheter om fastighetsaffärer som görs av fastighetsbolag på börsen

 

Bostadssubventioner
Information om bostadssubventioner finner du bl a hos Boverket. För förändringar i lagstiftningen resp. pågående eller kommande utredningar - se Riksdagen resp. Regeringskansliet. Webbsajter till ovanstående myndigheter och organ finns i Fastighetsekonomi - källor.

Noteringar om finansiering finns i Nyheter/Aktuellt/Referat. Se även nyheter om bostadspolitik m m.

Se också sidan med aktuella subventionsräntor.

 

Övrig finansiering
För en förteckning över kreditgivare - se Kreditgivare. Information om ränteläget i Sverige och i utlandet presenteras bl a i olika affärstidningar. En förteckning över dessa hittar du i Mediaföretag.

 

Hyres- och lokalfrågor
(lokaluthyrning, lokalförmedling, kundrelationer)
Ett flertal konsultfirmor kan bistå med hjälp med att hitta hyresgäster, eller i övrigt att lägga upp eller förbättra kundstrategin. Du finner många av dessa i Fastighetskonsulter.

Se även sidan med tabeller över KPI-index.

 

Fastighetstaxering
Information om fastighetstaxering kan inhämtas bl a hos Riksskatteverket. Information om juridik hittar du även på vissa webbsajter. Se vidare Fastighetsinformation.

Rådgivning i frågor om fastighetstaxering och fastighetskatt lämnas av många av värderingsföretagen och vissa revisionsbyråer.

 

Beslutsteori och managementfrågor
Dessa frågor rör fastighetsbranschen på ett övergripande plan. En del litteratur som rör området kan återfinnas på sidan om Kompetensutveckling. Se även Företag och affärer.

 


Området Fastighets-
ekonomi
täcker frågor om fastighetsmarknad, fastighetsinvesteringar och ekonomisk styrning. Det innefattar även bl a bostadssubventioner och fastighetstaxering.

Fastighetsinvesteringar

Bostadssubventioner

Övr finansiering

Hyres- och lokalfrågor (lokaluthyrning, lokalförmedling, kundrelationer)

Fastighetstaxering

Beslutsteori och managementfrågor


Click Here!

© 1998-2001
 Constellator 

[an error occurred while processing this directive]